Carpservis Boilies v Dvojobalu

Neohodnoceno
Boilies v dvojobalu je speciál…
Kód: V9092
129 Kč
Carpservis Boilies v Dvojobalu
Neohodnoceno
Příchuť: Jahoda, Průměr: 20mm, Hmotnost: 180g
Na dotaz | 3969
129 Kč
Příchuť: Olihen A1, Průměr: 20mm, Hmotnost: 180g
Skladem | 3952
129 Kč
Příchuť: Mořská Panna, Průměr: 20mm, Hmotnost: 180g
Na dotaz | 1231
129 Kč
Příchuť: Mrtvý Korýš, Průměr: 20mm, Hmotnost: 180g
Skladem | 2085
129 Kč
Příchuť: Pikanter, Průměr: 20mm, Hmotnost: 180g
Na dotaz | 1248
129 Kč
Příchuť: Satan, Průměr: 20mm, Hmotnost: 180g
Na dotaz | 4522
129 Kč
Příchuť: Slunečnice, Průměr: 20mm, Hmotnost: 180g
Na dotaz | 1255
129 Kč
Příchuť: Chobotnice, Průměr: 20mm, Hmotnost: 180g
Skladem | V9092
129 Kč
Příchuť: Krill-Kreveta, Průměr: 20mm, Hmotnost: 180g
Na dotaz | 9085
129 Kč
Příchuť: Olihen, Průměr: 20mm, Hmotnost: 180g
Skladem | V9993
129 Kč
Příchuť: Přírodní Játra, Průměr: 20mm, Hmotnost: 180g
Skladem | 9078
129 Kč
Příchuť: Vikto X, Průměr: 20mm, Hmotnost: 180g
Skladem | 3013
129 Kč
Boilies v dvojobalu je speciálně zatraktivněné boilies určené pro aplikaci přímo na háček pomocí tzv. vlasové metody. Boilies je ošetřeno ve dvou krocích různými druhy atraktorů, které se po vhození do vody rozdílně chovají. Nejprve se aktivním způsobem uvolní vnější vrstva obalu, která je mnohem rozpustnější než vrstva pod ní. Druhá vrstva se začne uvolňovat až později a rychlost rozpouštění je mnohem pozvolnější, než je tomu u vnější vrstvy. Celkově se tyto druhy atraktorů doplňují a tvoří společně vynikající prostředek k přilákání kaprů. Boilies dwupak jest specjalnym produktem przynęt przeznaczonym do stosowania bezporednio na haczyku za pomocš tzw. metody włosowej. Przynęta poddawana jest dwukrotnej obróbce, co powoduje, że pokryta jest dwoma óżnymi rodzajami aromatów, które po wrzuceniu do wody różnie się zachowujš. Po pierwsze, w sposób aktywny uwalnia się warstwa zewnętrznš przynęty. Druga warstwa zaczyna się rozpuszczać póniej , a szybkoć tego procesu jest znacznie mniejsza niż w przypadku warstwy zewnętrznej. Reasumujšc, taki sposób użycia wzajemnie zpełniajšcych się aromatów pozwala na szybkie i długotrwałe przycišgnięcie karpi w nasze łowisko. Boilies in two attractors are especially designed for application directly to the hook by so-called hair method. Boilies is treated in two steps, the various kinds of attractors that behave in water differentl. First, the active way releases the outer layer of the boilie which is more soluble than the layer beneath it. The second layer starts to be released later, and the dissolution rate is much slower than that of the outer layer. Overall, these types of attractors are complementary and together form an excellent means of attracting carp.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: